δ‐VALERPLACTONE (TETRAHYDRO‐2H‐PYRAN‐2‐ ONE)

Synonym

Tetrahydro-2H-pyran-2-one

Product Code

0922002

CAS #

542‐28‐9

Molecular Formula

C5H8O2

Molecular Weight

100.12

MDL No.

MFCD00006645

Pack Size AvailabilityPriceQuantity
2.5kg

Immediate dispatch from our ready stock

$810.00
-
+
spinner

Product Name : δ‐VALERPLACTONE (TETRAHYDRO‐2H‐PYRAN‐2‐ ONE)
Product Code :

0922002


CAS # :

542‐28‐9


Harmonized System(HS) Code :2932.20.5050
5kg

Immediate dispatch from our ready stock

$1,440.00
-
+
spinner

Product Name : δ‐VALERPLACTONE (TETRAHYDRO‐2H‐PYRAN‐2‐ ONE)
Product Code :

0922002


CAS # :

542‐28‐9


Harmonized System(HS) Code :2932.20.5050
10kg Available to ship on January 20, 2023 $2,592.00
-
+
spinner

Product Name : δ‐VALERPLACTONE (TETRAHYDRO‐2H‐PYRAN‐2‐ ONE)
Product Code :

0922002


CAS # :

542‐28‐9


Harmonized System(HS) Code :2932.20.5050

    Request Documents

      Documents on Request

      COA